Ieders persoonlijke ontwikkeling wordt gevormd door een grote verscheidenheid aan omgevingsfactoren. Als mens kunnen wij in beperkte mate sturing geven aan omgevingsfactoren waaraan wij (willen) worden blootgesteld. Een stap verder is het om je als mens open te stellen voor bepaalde omgevingsfactoren; ieders individuele ontwikkeling resulteert immers in verschillende persoonlijke benaderingen van de signalen in ieders persoonlijke omgeving.
Mensen die bewust bezig zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling kunnen hier ook zelf sturing aan geven; door het bewust opzoeken van omgevingsfactoren waarvan men verwacht dat deze die persoonlijke ontwikkeling positief zullen beïnvloeden.

Paarden zijn uitermate geschikt om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling.
Paarden werken als spiegel voor de mens, ze hebben direct door met wie ze te maken hebben.
Hier handelen ze ook naar, ze zijn oprecht in hun doen en laten; paarden liegen niet!
De communicatie bij paarden bestaat voornamelijk uit lichaamstaal, en ze zijn zuiver in hun intenties. Paarden worden graag door een goede leider geleid, hij zal altijd zijn best doen om de leider te begrijpen. Ze hebben echter een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid, paarden zullen zonder terughoudendheid laten merken als men niet oprechte intenties heeft voor het paard.

Humaan met Paarden biedt individuele sessies Personal Coaching; waarbij wordt getracht middels het werken met paarden de persoonlijke ontwikkeling positief te beïnvloeden. Bij de toegepaste werkwijze wordt de nadruk gelegd op:
• de balans tussen werken en ontspannen;
• communicatie; zowel non-verbaal als verbaal;
• de persoonlijke presentatie;
• doelmatigheid / effectiviteit;
• aansturing en coaching;
• conflictbeheersing;
• keuzes maken;
• zelfvertrouwen.
• geduld.

Een individuele sessie duurt 1 uur; waarbij in de praktijk met paarden wordt gewerkt; maar ook ontspant cq. gerecreëerd. Een volledig Personal Coaching traject bestaat uit 10 sessies. Elk traject is individueel maatwerk; waarbij aan de hand van de ervaringen tijdens de sessies wordt bijgestuurd op de persoonlijke extra aandachtsgebieden. Doelstelling van het Personal Coaching traject is:

• het ontwikkelen/verbeteren van de zelfkennis;
• het leren formuleren van realistische doelen;
• het leren combineren van werken en ontspannen;
• het verhogen van de mentale en fysiek weerbaarheid;
• het verhogen van het plezier in werk;
• het ontwikkelen van nieuwe energie.

Na het succesvol volgen van een volledig traject ontvangt u een deelname-certificaat.