Mireille Gehlen

Aniek Lambi

 

WKKGZ - Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
Deze wet regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven. De eerste stap bij een klacht in de zorg is in gesprek gaan met de zorgverlener zelf. Soms levert dat echter niet het gewenste resultaat op. Je kunt in dat geval naar de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder gaan. Kom je er met de zorgaanbieder zelf én met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. Humaan Vitaal / Humaan met Paarden heeft t.b.v. haar externe klachtenregeling een overeenkomst afgesloten met SoloPartners.