Paarden werken als spiegel voor de mens, ze hebben direct door met wie ze te maken hebben.
Hier handelen ze ook na, ze zijn oprecht in hun doen en laten, paarden liegen niet!!
De communicatie bij paarden bestaat voornamelijk uit lichaamstaal, en ze zijn zuiver in hun intenties.
Paarden worden graag door een goede leider geleid, hij zal altijd zijn best doen om de leider te begrijpen.
Ze hebben echter een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid, paarden zullen zonder terughoudendheid laten merken als men niet oprechte intenties heeft voor het paard.
Therapeutisch werken met paarden zal voor mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals mentale en fysieke handicaps en achterstanden, leer- en of motivatieproblemen, ADHD, autisme, Downsyndroom visuele en auditieve stoornissen en gedragsafwijkingen een aanvulling en verrijking zijn naast de reguliere therapieën voorgeschreven door artsen.
 
De meerwaarde van het paard
De meerwaarde van een paard begint al met de aanraking van een paard, diverse zintuigen en kanalen worden geprikkeld die anders gesloten blijven.
Op het paard zitten gebeurt meestal niet met een zadel maar met een dikke pad en een singel met handvaten, dit bevordert het voelen van de schommelende beweging van het paard in stap en het ervaren van de lichaamswarmte ( 1 graad hoger dan die van de mens) van het paard.
Als het mogelijk is wordt het paard samen met de cliënt voorbereid voor de therapie.
Dit biedt diverse pedagogische momenten, welke kleur heeft het paard, welke haren zijn lang, welke zijn kort, hoe moet je het paard borstelen en hoe moet je de hoeven uitkrabben etc.
De therapie heeft als doel de individuele ontwikkeling van de cliënt, alsmede ontspanning, vergroten van concentratie , volhoudingsvermogen en zelfvertrouwen, verbeteren van cognitieve en sociale vaardigheden, vergoten van sensorische integratie en de psychomotoriek.
 
Ontwikkelingsstand
Afhankelijk van de individuele ontwikkelingsstoornis wordt per cliënt gekeken wat deze nodig heeft. Soms kan het van een cliënt al veel vragen zich aan de ritmische bewegingen van het stappende paard aan te passen en zijn angsten te overwinnen. Voor een ander is het mogelijk ook aanvullende oefeningen op het paard te doen.
In dit verband worden elementen uit de basale stimulatie, sensorische integratie, orthopedagogisch voltigeren, Natural Horsemanship of Centered Riding gebruikt.
Ook verhalen, liedjes, spreuken en algemene informatie rond het thema paard spelen een rol bij het orthopedagogisch paardrijden, als het bij de leeftijd en ontwikkelingsstand van de cliënt past.
 
Sessies
De sessies zijn altijd individueel, om de cliënt voldoende aandacht te kunnen garanderen. Meestal wordt het paard begeleid door een helper, de therapeut stapt dan ter hoogte van de cliënt.
Betaling kan volgen via het PGB.